Hækle symboler

I de fleste hækleopskrifter, ses der tit et lille tegnet symbol ud for en hæklemaske, eller en hækleteknik. Dette hæklesymbol viser en bestemt maske eller en hækleteknik, og de kan bliver anvendt i det der hedder et hæklediagram, det er som regel noget der følger med, til sidst i selve hækleopskriften.

For at kunne hækle efter sådanne hæklediagrammer, kræver det at du forstår hvad hvert lille symbol betyder. Det er også vigtigt, at kende selve teknikkerne på den maske eller den hækleteknik som hæklesymbolet har.

Når man er nybegynder eller bare godt kunne tænke sig, at læse en lille beskrivelse af de symboler, kan det være noget af en jungle, at skulle side og kigge alle mulige hæklebøger igennem. Eller kigge rundt mange forskellige hjemmesider, for at finde frem til disse små beskrivelser.

I denne forbindelse vil jeg gerne være med til, at gøre din hækling nemmer. Ved at sætte de mange hæklesymboler ind i et skema, samt skrive forkortelserne og en beskrivelse af de forskellige teknikker. Da håber jeg dette kan være en hjælp til dig, der hækler og det er lige meget om du er en nybegynder eller en øvet osv.

Hvis der et symbol du syntes mangler, da er du velkommen til at send en e-mailen til: garnmasken@gmail.com I e-mailen beskriver du navnet på hækleteknikken, samt beskriver hvordan symbolet ser ud. Jeg vil så sørge for, at den bliver tilføjet.

Symbol forkortelse beskrivelse
Start Her Ingen Start her
Hækle retning på hæklearbejdet Ingen Afslut hækle retningen på hæklearbejdet.
Ingen Begynd eller start dit hæklearbejde her.
Hækle til venstre

Hækle til højre

Ingen Disse 2 pile fortæller, hvilket vej eller hvilken retning du skal hækle i.
Ingen Hvis du ser sådan en pil, i en hækleopskrift. Da betyder den, at du ikke skal vende dit hæklearbejde om.
Luftmaske lm = luftmaske Lav en løkke og sæt denne på hæklenålen, vikle så garn om nålen og træk det igennem nålen. Fortsæt med at vikle garn om nålen og træk det igennem løkken, til du har hæklet de antal luftmasker der skal bruges.
Magisk ring M – r = magisk ring Vikle garn om fingeren på en sådan måde at den løse ende er i højre side, og garnet til garnnøglen er i den venstre side. Stik hæklenålen ind i ringen, og træk så en løkke igennem ringen. Hold så hæklenålen ud over ringens yderside, og vikle garn om nålen og træk det igennem løkken på nålen. Der er nu dannet en magisk ring, nu fortsættes der med at hækle fastmasker om garn ringen. Dette gøres ved at hæklenålen stikkes ned i selve garnringen, vikle garn om nålen så der er 2 løkke på hæklenålen, vikle så garn om nålen engang til og træk dette igennem de 2 løkke på hæklenålen. Fortsæt sådan, indtil der er hæklet det antal fastmasker som skal bruges. Hvis der skal hækles stangmasker om den magisk ring, da hækles der 2 til 3 luftmasker lige efter den første fastmaske som ringen blev dannet af. Dette gør at luftmaskerne kommer til, at ligge lige over fastmasken som betyder at starten vil se pæn ud.
Glidende løkke gld lk = glidende løkke En glidende løkke, er en som hækles på næsten sammen måde som magisk ring. Du vikler garnet 2 gange  rundt om tre af dine finder, men du skal sørge for at garnenden ligger bagved i højre side. Mens garnesnoren som kommer fra garnnøglen skal du have liggende inden over dine finger ind imod dig selv og i venstre side, da det er den du skal hækle med. Du tager så din hæklenål og stikker den ind under, alt garnet som du viklet rundt om dine finger, træk så garnenden ind under alt garnet som er viklet rundt om dine finger, men pas på ikke at lave den løkke alt for lang. Vikle så garnet om din hæklenål, og træk det igennem løkken på din hæklenål. Herefter strammer du det til. Herefter hækler du 2 luftmasker som hvis du skal til at hæklre fastmasker, 3 luftmasker hvis det er halve stangmasker eller stangmasker, og 4 luftmasker hvis det er dobbelt eller tre dobbelt stangmasker. Disse masker skal du så hækle ind omkring det garn, som du har viklet om dine finger. Dette kan være lidt svært, men hvis du hækler de første 3 – 4 masker, og herefter tager den ring af garn, som du viklet om dine finger af fingeren. Da kan det være nemmer, at hækle de efterfølgende masker ind omkring den ring.
Fastmaske Fm = fastmaske Fastmaske hækles ved, at der eksempelvis stikkes ned i en luftmaske eller i en maske, herefter vikles der garn om hæklenålen, og dette trækkes så igennem masken. Der vil nu være 2 løkker på nålen, vikle så garn om nålen igen og træk det igennem de 2 løkker på nålen. Nu er der så hæklet en fastmaske.
Dobbelt Fastmaske Dbt/ dbb fm = dobbelt fastmaske En dobbelt fastmaskes hækle næsten på samme måde som en almindelig fastmaske, men der stikkes ned i den første maske og trækkes en løkke igennem – der er nu 2 løkker på nålen – stik så ned i den næste maske og træk endnu en løkke igennem – nu er der så 3 løkker på nålen – vikle så garn om nålen og træk det igennem alle 3 løkker på nålen. Den næste dobbelte fastmaske hækles sådan, stik hæklenålen ned i den forrige maske og træk garn igennem så der er 2 løkker på nålen – stik så hæklenålen ned i den næste maske og træk garn igennem – nu er der så 3 løkker på nålen – vikle garn om nålen og træk det igennem alle 3 løkker på nålen. Nu er det så hæklet 2 dobbelte fastmasker, fortsæt til der er hæklet i alle maskerne rækken hen. Når den sidste dobbelte fastmaske er hæklet, da afsluttes rækken ved, at der hækles en almindelig fastmaske ekstra i den sidste maske. Hvis ikke der hækles den ekstra maske i den sidste maske, da vil hæklearbejdet begynde at blive mindre.
Kædemaske Km = kædemaske  En kædemaske hækles hver gang en række skal samles, dette gøres når der eksempelvis dannes en ring i starten eller når der hækles rundt eller hækles en trekant – en firkant osv. For da vil en række altid slutte af med, at der hækles en kædemaske. Der hækles en kædemaske ved, at der stikkes ned i den maske som rækken startet med. Vikle nu garn om hæklenålen og træk det igennem masken og træk garnet videre igennem den løkke som er på nålen. Nu er det så hæklet en kædemaske.
Hækle 2 fastmasker i samme maske Hækl-2-fm-i-sm-lm = hækle 2 fastmasker i samme luftmaske Når der skal hækles 2 fastmasker i den samme maske, da hækles først 1 fastmaske i masken og lige bagefter hækles endnu en fastmaske i den samme maske.

Denne hækleteknik er også den du skal hækle, når du skal øge antallet af masker på 1 række.

Du kan øge eller udvide antallet af masker, med både fastmasker, halve stangmasker, stangmasker, dobbelte stangmasker, tredobbelte stangmasker, firedobbelte stangmasker, femdobbelte stangmasker samt flere.

Hækl-2-fm-sm eller hækl-2-dob-fm-sm eller hækl-2-hv-stgm-sm Disse symboler begyder at du skal hækle 2 masker sammen, det kan være både fastmasker, dobbelte fastmasker, halve stangmasker, stangmasker med mere du skal hækle sammen.

Dette hækleteknik hækles også, når du skal tage 2 eller flere masker ind på en række på dit hæklearbejde.

Hækle i forreste maske led Forr-ml = hækle i forreste maske led En maske består af 2 led og der er nogen opskrifter hvor der skal hækles i forreste maskeled og andre i bagerste maskeled. Dette har stor betydning for det der hækles, da det giver vær sin effekt på det pågældende hækle mønster.
Hækle i bagerste maske led  Bag-ml = hækle i bagerste maske led Lige som at der kan hækles i det forreste maskeled, da kan der også hækles i det bagerste maskeled. Dette har den samme betydning for mønstret, som ved forreste maskeled.
Halv stangmaske Hv-stgm = Halv stangmaske Når der skal hækles en halv stangmaske, gøres dette ved at der vikles garn om hæklenålen, herefter stikkes nålen ind i masken og der trækkes garn igennem masken og der er nu 3 løkker på nålen. Vikle så garn om hæklenålen, og træk det igennem alle løkkerne på nålen.
Stangmaske Stgm = stangmaske Der hækles en stangmaske ved at vikle garn om hæklenålen, stik derefter nålen ned igennem masken og træk vikle garnet om nålen og træk det igennem masken. Nu er der 3 løkker på nålen, vikle så garn om hæklenålen og træk det igennem de første 2 løkker. Nu er der 2 løkker tilbage på hæklenålen og der vikles så garn om nålen en gang til dette trækkes igennem nålen, og der er nu hæklet en stangmaske.
Dobbelt stangmaske Db/dbb-stgm = dobbelt stangmaske En dobbelt stangmaske hækles på samme måde som en stangmaske, men i stedet for at vikle garnet rundt om hæklenålen en gang inden der stikkes ned i masken. Da vikles garnet rundt om nålen 2 gange. Stik nålen ned i masken og træk garnet igennem masken, nu er der så 4 løkker på nålen. Nu vikles der garn om nålen som trækkes igennem de 2 første løkker, der er 3 løkker tilbage på nålen. Vikle så garnet om nålen og træk det igennem de næste 2 løkker, der er nu 2 løkker tilbage på nålen. Til sidst vikles garnet om nålen, og trækkes igennem de sidste 2 løkker, nu er der 1 løkke tilbage på nålen. Det vil sige, at en dobbelt stangmaske bestå af 3 hæklet led.
Tredobbelt stangmaske 3-db/dbb-stgm = tredobbelt stangmaske Tredobbelt stangmaske hækles på samme måde som en dobbelt stangmaske, men i stedet for at garnet vikles rundt om nålen til at starte med. Da vikles garnet rundt om nålen 3 gange, det betyder at der til sidst vil være hæklet 4 hæklet led i stedt for 3. På samme måde hækles hvis det er en 4-db-stgm, garnet her vikles rundt om nålen 4 gange og der hækles i alt 5 hæklet led.
Udvidet fastmaske udv fm = udvid-det fast-maske Udvidet fastmaske. Denne hækles ved at hæklenålen stikkes ind i en maske, vikle garnet om hæklenålen og træk det igennem masken, vikle garn om hæklenålen og træk det igennem den første løkke på din hæklenål. Vikle så garnet om din hæklenål igen og træk det igennem de sidste løkker på din hækle nål.
Udvidet halv stangmaske udv hv stgm = udvid-det halv stang-maske Udvidet halv stangmaske. Du starter med at vikle garnet om din hæklenål, stik så din  hæklenål igennem masken, vikle garnet om din hæklenål. Du vil nu have 3 løkker på din hæklenål, vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem den første løkke på din hæklenål. Vilke garnet om din hæklenål, og træk det igennem alle 3 løkker på din hækelnål.
Udvidet stangmaske udv stgm= udvid-det stang-maske Udvidet stangmaske. Start med at vikle garnet om din hæklenål, stik så din hæklenål ind igennem masken. Vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem den første løkke på din hæklenål. Vilke garnet om din hæklenål og træk det igennem de næste 2 løkker på din hæklenål. Og vikle så garnet om din hæklenål, og træk det igennem de sidste 2 løkker på din hæklenål.
Udvidet dobbelt stangmaske udv dbt stgm= udvid-dob-belt stang-maske Udvidet dobbelt stangmaske. Start med at vikle garnet om din hæklenål, stik så din hæklenål ind igennem masken. Vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem den første løkke på din hæklenål. Vilke garnet om din hæklenål og træk det igennem de næste 2 løkker på din hæklenål. Og vikle så garnet om din hæklenål, og træk det igennem de næste 2 løkker på din hæklenål. Vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem de 2 sidste løkker på din hæklenål.
Udvidet tre dobbelt stangmaske udv tre-dbt stgm= udvid-det  tre-dob-belt stang-maske Udvidet dobbelt stangmaske. Start med at vikle garnet om din hæklenål, stik så din hæklenål ind igennem masken. Vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem den første løkke på din hæklenål. Vilke garnet om din hæklenål og træk det igennem de næste 2 løkker på din hæklenål. Og vikle så garnet om din hæklenål, og træk det igennem de næste 2 løkker på din hæklenål. Vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem de næste 2 løkker på din hæklenål. Vikle garnet om din hæklenål, og træk det igennem de 2 sidste løkker på din hæklenål.
 Forreste fastmaske stolpe  Forr-fm-stp = forreste fastmaske stolpe Hækle en maske omkring forreste fastmaskestolpen, dette gøres ved at nålen stikkes ned til højre forfra for fastmaskestolpen og så op igen til venstre side (imellem samme fastmaskestolpe og den næste fastmaskestolpe) af samme fastmaskestolpen. Vikle nu garn om hæklenålen, og træk garnet igennem så der dannes en løkke lige som når der hækles en almindelig fastmaske. Men garnet bliver i stedet trukket igennem selve fastmaskestolpen, i stedet for i selve fastmasken
 Forreste fastmaske stolpe Bag-fm-stp = bagerste fastmaske stolpe Hækle en maske omkring bagerste fastmaskestolpen, dette gøres ved at nålen stikkes ned til højre bagfra for fastmaskestolpen og så ned igen til venstre side (imellem samme fastmaskestolpe og den næste fastmaskestolpe) af samme fastmaskestolpen. Vikle nu garn om hæklenålen, og træk garnet igennem så der dannes en løkke lige som når der hækles en almindelig fastmaske. Men garnet bliver i stedet trukket igennem selve fastmaskestolpen, i stedet for i selve fastmasken
Forreste halve stangmaske stolpe Forr-hv-stgm-stp = forreste halve stangmaske stolpe Når der hækles omkring forreste halve stangmaske stolpe, da betyder det at hæklenålen stikkes ned på højre side af den halve stangmaske stolpe og op igen på den anden side af den modsatte side af samme halve stangmaske (det vil sige, op på venstre side af samme stolpe) stolpe og den næste halve stangmaske stolpe. Nu vikles garnet om hæklenålen, og garnet trækkes igennem stolperne. Vikle garn om nålen, og træk igennem alle løkkerne på nålen
Forreste stangmaske stolpe Forr-stgm-stp = forreste stangmaske stolpe Når der hækles om forreste stangmaske stolpe, da hækles den på samme måde som den halve. Dog hækles der ved, at der hækles 2 led til sidst i stedet for 1 led.
Forreste dobbelte stangmaske stolpe  Forr-db/dbb-stgm-stp = Forreste dobbelst stangmaske stolpe Den forreste dobbelte stangmaske stolpe, hækles på samme måde som den halve. Men der hækles 3 led, i stedet for 1 led
Forreste tredobbelt stangmaske stolpe Forr-3db/dbb-stgm-stp = Forreste tredobbelte stangmaske stolpe Den forreste tredobbelte stangmaske stolpe hækles på samme måde som den halve, men der hækles 4 led i stedt for 1 led.
Bagerste halve stangmaske stolpe Bag-hv-stgm-stp = Bagerste halve stangmaske stolpe Lige som at der kan hækles i den forreste stolpe, da kan der også hækles i den bagerste. Forskellen er her, at hæklenålen stikkes ind imellem 2 halve stangmasker stolper bagfra (på højre side af stolpen), og ud igen forfra imellem den samme stolpe bare på den venstre side af samme stolpe og den næste stolpe.
Bagerste stangmaske stolpe Bag-stgm-stp = Bagerste stangmaske stolpe Når der hækles i bagerste stangmaske stolpe, gøres dette på samme måde som den halve. Dog hækles der 2 led til sidst.
Bagerste dobbelte stangmaske stolpe Bag-db/dbb-stgm-stp = Bagerste dobbelst stangmaske stolpe I den bagerste dobbelte stangmaske stolpe hækles der på samme måde som i den halve stangmaske stolpe, men der hækles 3 led til sidst.
Bagerste tredobbelte stangmaske stolpe Bag-3db/dbb-stgm-stp = Bagerste tredobbelte stangmaske stolpe Den bageste tredobbelte stangmaske stolpe, hækles på samme måde som den halve, dog hækles der 4 led til sidst.
Hækl-V-m = hæklet V maske Når der skal hækles en V maske hækles der først en stangmaske ned i en maske, herefter hækles der en luftmaske også en stangmaske ned i den samme maske.
Bobbel eller puf maske Bobl-m = Bobbel maske eller Puf-m = Puf maske. Den hedder Puff stitch på engelsk. En bobbel maske eller en puf maske hækles ved, at der vikles garn om hæklenålen – herefter stikkes nålen ned i masken hvorefter trækkes igennem, afslut med at vikle garn om hæklenålen og træk den igennem alle løkkerne på nålen.
Kloster maske Kly/klo-m = Klynge eller kloster maske. Den hedder cluster stitch på engelsk. Der hækles en klynge eller kloster maske ved, at der vikles garn om hæklenålen hvorefter nålen stikkes ned i masken og der trækkes garn igennem masken så der er 3 løkker på hæklenålen. Nu trækkes der garn igennem de første 2 løkker på hæklenålen og 2 løkker bliver tilbage. Herefter vikles der igen garn om hæklenålen som så stikkes ned i den samme maske og der trækkes garn igennem masken så der er 4 løkker på nålen. Nu vikles der garn om nålen som trækkes igennem de 2 første løkker på nålen og der er nu 3 løkker tilbage. Vikle endnu engang garn om hæklenålen som stikkes ned i den samme maske, hvorefter der trækkes en løkke igennem så der nu er 5 løkker på hæklenålen. Vikle så garn om nålen og træk det igennem de første 2 løkker, så der er 4 løkker tilbage på hæklenålen. Til sidst vikles der garn om nålen, dette trækkes igennem alle 4 løkker på nålen og der er hæklet en klynge / kloster maske. Disse masker afsluttes som regel ved, at der hækles 1 eller 2 luftmasker inden den næste hækles. I en kort beskrivelse, er det 3 stangmasker som hækles sammen i sidste led til aller sidst.
Popkorn maske Pop-m = Popkorn maske. Den hedder popcorn stitch på engelsk. Denne maskes hækles lidt på samme måde, som enten en klynge eller en kloster maske, men der er en forskel. Når du skal hækle en popkorn maske da starter du med først at hækler 5 stangmasker, herefter trækker du i løkken på din hæklenål, så tager du din hæklenål ud af løkken og sætter hæklenålen ind i den første af de 5 hæklet stangmasker og sæt løkken tilbage på din hæklenål. Nu trækker du løkken på din hæklenål og ind  igennem den første stangmaske som du stak din hæklenål ind i. Grunden til at denne maske kaldes popkorn maske, er fordi når masken er hæklet da vil den nærmest poppe ud fra din hæklearbejde.
Lukket Picot med 3 luftmasker  Pic-m = Picot maske med 3 luftmasker. Den hækles som regel som en form for pyntekant, den kan hækles på mange forskellige måde. Men dette symbol betyder, at der hækles 3 luftmasker sammen med en kædemaske.
 Lukket Picot med 4 luftmasker Pic-m = Picot med 4 luftmasker. Denne er den samme som Picot af 3 luftmasker dog er denne hæklet med 4 luftmasker som hækles sammen Tilsidst med en kædemaske.
Hækle baglæns tilbage Hækl-bagl-tilb = Hækle baglæns tilbage. Dette symbol kan også betyde Krebse-m = Krebse maske Når der skal hækles baglæns tilbage eller en krebsemaske, da afsluttes 1 række eksempelvis fastmasker som en række normalt afsluttes inklusiv 2 luftmasker til at vende med. Men i stedt for at vende hæklearbejdet, da stikkes hæklenålen ned baglæns, og garnet trækkes igennem masken. herefter vikles der garn om nålen, og det trækkes igennem løkkerne på hæklenålen på samme måde som når der hækles en alminelig fastmaske. Baglæns tilbage eller krebsemaske hækles for, at give ens hæklearbejde en form for afsluttende pynte kant.
Musling maske med 5 stangmasker Hækl-musl-m = Hæklet muslinge maske Muslinge masken hækles ved at der med halve stangmasker – stangmasker – dobbelte stangmasker eller tredobbelte stangmasker hækles 3 – 4 – 5 – 6 eller 7 også videre af en af ovenstående masker i den samme maske. Det vil sige at der i en maske eksempelvis hækles 1 halv stangmaske, når den er hæklet hækles der 1 halv stangmaske mere ned i den samme maske. Når den er hæklet da hækles der endnu 1 halv stangmaske ned i den samme maske. Når den halve stangmaske – stangmasken – den dobbelte stangmaske eller den tredobbelte stangmaske hækles på denne måde, da bliver det til muslinger. Muslinge maskerne kan enten hækles som et mønster i eksempelvis et sjal, tørklæde eller en bluse samt meget mere. Eller den kan hækles som en form for pyntekant på ens hæklearbejde, det bliver utrolig smukt og giver ens hæklearbejde et perfekt resultat til sidst
Hæklet en lang maske Hækl-1-lg-m = Hækle en lang maske I nogen mønstre skal der hækles nogle lange masker, dette kan der hækles på foreksempelvis en fastmaske række hvor de første 2 masker er hæklet helt almindeligt. Men den tredje fastmaske hækles ved at hæklenålen stikkes ned i den næste maske men det skal være i det tredje hul under den tredje maske, træk nu garnet igennem masken og helt op til der for fastmasken normalt vil skulle hækles. Nu hækles fastmasken færdig, ved at der vikles garn om nålen som så trækkes igennem de 2 løkker på nålen. Det er her meget vigtigt ikke, at komme til at stramme for meget. For så vil den lange fastmaske, trække hæklearbejdet sammen, og det vil ikke se pænt ud. Denne teknik kan også hækles med, en halv stangmaske – en stangmaske – en dobbelt stangmaske osv.
Hækle en drejet halv stangmaske Hækl-1-dr-fm eller hækl-1-dr-hv-stgm = Hækle 1 drejet fastmaske eller hækle 1 drejet halv stangmaske Dette symbol betyder, at du skal hækle 1 drejet fastmaske, halv stangmaske eller 1 stangmaske, 1 dobbelt stangmaske og så videre.
lk-m = løkkemaske Med denne hækle teknik, hækler du løkker der er med til at give din hækling et smart look. Hækleteknikken kan hækles på mange forskellige ting, men specielt på bluser og tasker med mere kommer det til at se rigtig smart ud.

Sådan hækles løkkemasker:

Du starter med at hækle et antal angivet luftmasker, du skal herefter hækle vende masker.

(Antallet af vende masker er forskelligt, og det afhænger af om du hækler fastmasker – halve stangmasker – stangmasker med mere. Men hvis du skal hækle fastmasker, da skal du hækle 2 luftmasker som vende masker. Hvis du hækler halve stangmasker, da skal du hækle 2 luftmasker som vende masker. Hvis du hækler stangmasker, da skal du hækle 3 luftmasker som vende masker. Hækler du dobbelt stangmasker, skal du hækle 3 luftmasker som vendemasker. Hækler du tre dobbelte stangmasker, da skal du hækle 4 luftmasker som vende masker.)

Når du har hæklet en antal luftmasker og din vende maske, da skal du hækle 1 række fastmasker. Når du har hæklet denne, da skal du hækle 1 række Løkkemasker.

Løkkemasker hækles altid fra vrangsiden, og du hækler dem på følgende måde:

Start med at hækle eksempelvis 1 fastmaske i de første 3 masker. Hækle så 3 løkkemasker i de næste 3 masker.

Løkkemaske:

Stik din hæklenål ned i den efterfølgende maske, lige efter den tredje hæklet fastmaske. Du skal nu bruge din finger, Vikle garnet om din hæklenål og træk det igennem masken. Du vil nu have 2 løkker på din hæklenål, den løkke som sider tættest på din hæklenåle krog, sætter du over på din finger samtidig med at du trækker i den, så der dannes en lidt stor lang løkke. Nu stikker du din hæklenål ind igennem den samme maske. Med hæklenålens krog griber fast i garnet som sider yderst på løkken der er på din finger, træk nu den løkke igennem løkkerne på din hæklenål. Men du skal ikke trække i garnet så meget, at løkken på din finger bliver kortere.

Når du har hæklet den på denne måde, da har du hæklet din første løkkemaske.

Du fortsætter nu med at hækle 2 løkkemasker mere. Herefter hækler du *3 fastmasker, og hækle efterfølgende 3 løkkemasker*.

Gentag fra * til * rækken hen, afslut med at hækle 3 fastmasker i de sidste 3 masker.

En spydmaske er en maske, der hækles ned i en af maskerne på de forgåendende rækker. Spydmasken kan hækles med både, fastmasker – halve stangmasker – stangmasker og så videre. Det giver en spændende effekt, da spydmaskerne bliver til lange masker der lægger sig oven på dit hæklearbejde.

Sådan hækler du en spydmaske:

Start med at hækle eksempelvis 3 fastmasker, i den efterfølgende maske skal du så hækle en spydmaske på følgende måde:

Stik din hæklenål ned i den tredje maske på den tredje forgående række, vikle garnet om din hæklenål og træk det igennem denne maske, og træk det videre op så det passer med at det kommer til at blive lige så højt som de sidste 3 fastmasker du lige har hæklet. Vikle garnet om din hæklenål og træk det igennem løkkerne på din hæklenål, du skal her ikke stramme garnet for meget men kun lidt. For hvis du kommer til, at stramme garnet for meget da vil den lange maske som du lige har hæklet trække dit hæklearbejde sammen, og komme til at blive bulet.

Forvrænget halv stangmaske symbol Forvrænget stangmaske symbol Forvrængede symboler, disse bruges for at vise dig hvor du skal hækle en maske i.
Almindelig Tunesisk Hækling
ingen Hæklet fastmaske med perle
Hæklet fastmaske med palliet