Persondatapolitik og cookies

Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med mig, har jeg brug for følgende oplysninger:
Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Jeg foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger at jeg kan kontakte dig pr. e-mail eller SMS med informationer om din ordre.
Når der indsamles personoplysninger via min website, sikrer jeg, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos Garnmasken.dk og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid, at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht dine rettigheder som bruger. 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min håndtering af persondataoplysninger kan blive nødvendige, hvorfor jeg forbeholder mig ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Jeg opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Jeg transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang

Ejeren af Garnmasken.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på Garnmasken.dk er sidens ejer Anne-Pia Hansen.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til Garnmasken.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af Garnmasken.dk. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Jeg registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse og indsigt

Som registreret hos Garnmasken.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Garnmasken.dk via e-mail til garnmasken@gmail.com.

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse Garnmasken.dk via e-mail til garnmasken@gmail.com.
Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til forbrugerklagenævnet, som du kan finde information om på forbrug.dk., såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

ODR

Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning). For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet. Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversæt-tes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s Online Dispute Resolution

Er der noget galt med din ordre eller lever den ikke op til dine forventninger, bedes du venligst kontakt os så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning.
I henhold til loven skal vi henvise til flg. link – hvis ikke du ønsker at tale med os først;

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende, og den kan heller ikke gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På Garnmaksen.dk anvendes cookies til at gemme dine indstillinger, måling af trafik og statistik, samt målretning og frekvensstyring af annoncering.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter:

Partner-ads

Jeg benytter reklamer fra affiliate netværket Partner-ads på mit website. For at jeg kan få betaling for de reklamer jeg benytter sker der en registrering når du klikker på en reklame/et reklamelink. Partner-ads lægger en cookie og registrerer IP-adresse m.m. for at kunne spore at et salg/et lead kommer fra mit website. Oplysningerne bruges udelukkende til dette formål. Jeg har givet Partner-ads lov til registrere, opbevare og behandle de nævnte data i overensstemmelse med deres persondatapolitik.

Opdateret 24. maj 2018 i forbindelse med indførelsen af GDPR (Persondataforordningen).